Geslaagde academische zitting 29 september 2012.

Graag willen we eenieder bedanken die aan het welslagen van deze zitting heeft meegewerkt. Het was een zeer geslaagde avond met vele mooie woorden en veel mooie muziek en vele felicitaties. Dank! De foto's volgen binnenkort!